Catalan Translation

General talk about translations & I18n (Internationalization)

Catalan Translation

Postby matafoc » 9:20pm, Mon 18 Apr, 2011

Hello!

I've been working to translate PHPList Frontend to Catalan Language. I've correct some errors and this is the last version. I think all is correct.

Code: Select all
<?php

# language dependent text used in the public interface for users (not admin)
# Updated up till v2.10.10

$strCharSet             = 'ISO-8859-1';
$strName                = 'Nom';
$strAddress             = 'Direcció';
$strEmail               = 'Correu electrònic';
$strTown                = 'Ciutat';
$strPostcode            = 'Codi Postal';
$strSubscribeInfo       = 'Subscripció a un o més dels nostres butlletins de notícies mitjançant el següent formulari';
$strRequired            = 'Camp obligatori';
$strSubscribeTitle      = 'Subscripció als nostres butlletins de notícies';
$strPleaseSelect        = 'Si us plau, seleccioneu les llistes a les que voleu subscriure-us';
$strSubmit              = 'Subscriure';
$strNotAvailable        = 'Lamentablement, actualment no hi ha llistes disponibles';
$strEnterName           = 'Si us plau, introduïu el vostre nom';
$strEnterEmail          = 'Si us plau, introduïu la vostra adreça de correu electrònic';
$strConfirmEmail        = 'Confirmeu la vostra adreça de correu electrònic';
$strInvalidHostInEmail  = 'Ho sentim, però no trobem el vostre servidor. Si us plau, comproveu la vostra adreça de correu electrònic';
$strEnterList           = 'Si us plau, seleccioneu la llista a la que desitgeu subscriure-us';
$strPleaseEnter         = 'Si us plau, introduïu el vostre';
# the thanks message can contain placeholders
#$strThanks              = 'Benvolgut/da [FIRST NAME], <br/>Gràcies per la vostra subscripció als nostres butlletins de notícies.';
$strThanks              = 'Benvolgut/da [Nom i Cognoms], <br/>Gràcies per la vostra subscripció als nostres butlletins de notícies.';
# the EmailConfirmation message can contain placeholders
#$strEmailConfirmation   = 'Your e-mail [email] has been added to our system. You will be e-mailed shortly with confirmation of the lists you have subscribed to.';
$strEmailConfirmation   = 'La vostra adreça de correu electrònic ([email]) ha estat afegida a la nostra base de dades. En breu rebreu un correu electrònic sol·lictant la confirmació. Si us plau, feu clic a l\'enllaç del missatge per a confirmar la subscripció.';
$strEmailFailed         = 'Malauradament hi ha hagut un error en enviar la vostra confirmació. Si us plau, premeu "Actualitzar" per a intentar-ho de nou';
$strUnsubscribeTitle    = 'Cancel·lar la subscripció als nostres butlletins de notícies';
$strUnsubscribeDone     = 'Heu cancel·lat la subscripció al butlletí de notícies que heu seleccionat i rebreu una confirmació per correu electrònic.';
$strBack                = 'Enrere';
$strUnsubscribeInfo     = 'Cancel·lar la subscripció als nostres butlletins de notícies';
$strContinue            = 'Continuar';
$strUnsubscribeSelect   = 'Si us plau, seleccioneu el butlletí del que voleu cancel·lar la subscripció';
$strAllLists            = 'Tots els butlletins';
$strNoLists             = 'Cap';
$strUnsubscribeRequestForReason = 'Lamentem que no estigueu interessat en els nostres butlletins de notícies. Per a ajudar-nos a millorar, us agraïríem que ens indiquéssiu el motiu per al que desitgeu deixar de rebre les nostres notícies:';
$strUnsubscribeFinalInfo = '<br/><b>Nota important</b>: Aquesta pàgina és per deixar de rebre els nostres butlletins de notícies <b>de forma permanent</b>. Si voleu canviar la vostra adreça de correu electrònic, o bé si voleu canviar el butlletí al qual esteu subscrit, si us plau <a href="[PREFERENCESURL]">actualitzi les seves preferències.</a>';
$strNoListsFound        = 'Actualment no esteu subscrit a cap dels nostres butlletins de notícies amb aquesta adreça de correu electrònic';
$strResubmit            = 'Reenviar correu electrònic';
$strUnsubscribeSubmit   = 'Cancel·lar subscripció dels butlletins de noticies seleccionats';
$strValuesMissing       = 'El següent valor obligatori no ha estat introduït';
$strConfirmInfo       = 'Gràcies per confirmar la vostra subscripció als nostres butlletins de notícies. Els butlletins de notícies als que ha estat subscrit es mostren a continuació';
$strConfirmTitle       = 'Pàgina de confirmació per als membres';
$strUserNotFound      = 'Usuari no trobat';
$strUserAlreadyInitialised = 'Lamentablement, la vostra contrasenya ja ha estat configurada';
$strConfirmFailInfo      = 'Hi ha hagut un error en intentar confirmar la vostra subscripció. El missatge d\'error es mostra a continuació.';
$strPreferHTMLEmail     = 'Prefereixo rebre els correus electrònics en format HTML';
$strPreferTextEmail     = 'Prefereixo rebre els correus electrònics en format Text';
$strPreferredFormat      = 'Format preferit per a rebre els correus electrònics:';
$strText             = 'Text';
$strHTML            = 'HTML';
$strPreferencesTitle    = 'Actualitzeu les vostres preferències';
$strPreferencesInfo     = 'Si us plau, confirmeu que l\'informació és correcte i premeu el botó "Actualitzar informació"';
$strUpdatePreferences   = 'Actualitzar informació';
$strPreferencesEmailChanged = 'La vostra adreça de correu electrònic ha canviat. Si us plau, visiteu l\'enllaç del correu electrònic que rebreu per a confirmar la vostra nova adreça.';
$strYouAreBlacklisted    = 'La vostra adreça ha estat inclosa a la nostra "Llista negra", la qual cosa significa que heu sol·licitat no rebre més els nostres butlletins de notícies. <br/> Per a rebre els nostres butlletins de notícies és necessària la intervenció manual de l\'administrador. Si us plau, contacteu amb l\'administrador i comenteu-li la situació per tal que l\'elimini de la llista negra.';
$strPreferencesNotificationSent = 'Rebreu un correu electrònic amb els canvis';
$strPreferencesUpdated = 'Gràcies. Hem actualizat la vostra informació.';
$strClickHere          = 'Feu clic aquí';
$strThisLink           = 'aquest enllaç';
$strToUnsubscribe      = 'Per a deixar de rebre el nostre butlletí de notícies visiteu';
$strToUpdate           = 'Per a actualitzar les vostres preferències visiteu';
$strSendHTML           = 'Enviar correu electrònic en format HTML';
$strYes                = 'Sí';
$strNo                 = 'No';
$strUnsubscribe        = 'Donar de baixa';
$strAllMailinglists    = 'Totes les llistes';
$strAttachmentIntro      = 'Aquest missatge conté caràcters que poden ser vistos amb un navegador:';
$strLocation         = 'Ubicació';
$strFrequency         = 'Cada quan us enviem els nostres butlletins de notícies';
$strHourly            = 'Cada hora';
$strDaily            = 'Diàriament';
$strWeekly            = 'Setmanalment';
$strMonthly            = 'Mensualment';
$strChoosePassword       = 'Si us plau, trieu una contrasenya';
$strConfirmPassword    = 'Confirmeu la vostra contrasenya';
$strEnterPassword      = 'Si us plau, introduïu la vostra contrasenya';
$strForgotPassword      = 'Ha oblidat la vostra contrasenya?';
$strPassword         = 'Contrasenya';
$strPassword2         = 'Confirmeu la vostra contrasenya';
$strPasswordsNoMatch    = 'Les contrasenyes no són iguals ';
$strEmailsNoMatch        = 'Les adreces de correu electrònic no són iguals';
$strInvalidPassword      = 'Error: adreça de correu electrònic o contrasenya incorrectes';
$strPasswordSent       = 'La vostra contrasenya ha estat enviada a la vostra adreça de correu electrònic. L\'hauríeu de rebre en els propers minuts.';
$strPasswordRemindSubject = 'La vostra contrasenya en la nostra llista';
$strPasswordRemindMessage = 'La vostra contrasenya és ';
$strPasswordRemindInfo    = 'per a rebre la vostra contrasenya per correu electrònic, si us plau, introduïu la seva adreça de correu electrònic i feu clic al botó de  "'.$strForgotPassword.'".';
$strLogin            = 'Iniciar sessió';
$strLoginTitle          = 'Si us plau, introduïu la vostra adreça de correu electrònic i contrasenya.';
$strLoginInfo         = 'Aquesta pàgina requereix una contrasenya. Si us plau, introduïu la vostra adreça de correu electrònic i contrasenya.';
$strPersonalLocationInfo = '
   <p>Aquesta pàgina requereix una identificació personal que pot trobar en cada un dels butlletins que us hem enviat.<br/>
  Si veieu aquest missatge, si us plau reviseu que ha copiat i enganxat TOT l\'enllaç que heu rebut per correu electrònic. A vegades l\'enllaç salta de línia i no és copiat COMPLETAMENT.</p>
  <p>Si heu perdut el correu, podeu sol·licitar-ne un de nou.
  Si us plau, introduïu la vostra adreça de correu electrònic i feu clic a "Continuar" ';
$strPersonalLocationSent = '<h1>Enhorabona! Aviat rebreu un correu electrònic amb la vostra ubicació personal</h1>';
$strUserExists         = '<br/>Existeix un usuari amb aquesta adreça de correu electrònic, però té una contrasenya diferent.';
$strUserExistsExplanationStart = '<br/>per obtenir la seva contrasenya, feu clic aquí ';
$strUserExistsExplanationLink = 'aquí';
$strUserExistsExplanationEnd = ' per anar a la pàgina on podeu demanar la vostra ubicació personal';
$strExplainBlacklist    = 'L\'adreça de correu electrònic que introduïu aquí serà registrada a la nostra base de dades amb l\'únic proposit de bloquejar qualsevol correu electrònic enviat des d\'aquest sistema.';
$strForwardTitle       = 'Reenviar el missatge a una altra persona';
$strForwardSubtitle    = 'Reenviant el missatge amb assumpte ';
$strForwardEnterEmail    = 'Si us plau, introduïu una adreça de correu electrònic vàlida a la qual reenviar aquest missatge';
$strForwardInvalidEmail = '%s no és una adreça de correu electrònic vàlida';
$strForwardBlacklistedEmail = 'El receptor ha sol·licitat NO rebre correus electrònics d\'aquest sistema.';
$strForwardEnterEmails    = 'Si us plau, introduïu un màxim de %s adreces de correu electrònic vàlides per a reenviar en aquest quadre, una per línia';
$strForwardPersonalNote = 'Podeu introduir un missatge de text (de % caracters màxim) que s\'afegirà al correu electrònic enviat.';
$strForwardSuccessInfo    ='El missatge ha estat reenviat';
$strForwardFailInfo    = 'El reenviament del missatge ha fallat';
$strForwardAlreadyDone    = 'Aquest missatge ha estat reenviat satisfactòriament al correu electrònic';
$strForwardCountReached = 'Ha arribat al número màxim de reenviaments';
$strForwardNoteLimitReached = 'Ha arribat a la capacitat màxim de la nota personal';
$strForwardFooter       = 'Aquest misstage ha estat enviat per [FORWARDEDBY].
  No serèu subscrit de forma autòmatica als nostres butlletins de notícies.
  Per a subscriure\'s heu d\'anar a ';
$strForward          = 'Reenviar';
$strFwd             = 'Fwd'; # short version of forward for e-mail subject
?>


If you want you can use for the new version.

Thank you!
matafoc
phpList newbie
 
Posts: 2
Joined: 8:34pm, Wed 13 Apr, 2011

Re: Catalan Translation

Postby H2B2 » 12:25am, Wed 20 Apr, 2011

Great! Thanks for your translation. It has been added as a feature request to the mantis issue tracker: http://mantis.phplist.com/view.php?id=15598

That same mantis report includes a UTF-8 encoded version of the Catalan frontend translation.
See also: How to configure UTF-8 in phpList
H2B2
Moderator
 
Posts: 7188
Joined: 1:51am, Wed 15 Mar, 2006


Return to Translators & Internationalization

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest